Liczba odwiedzin strony: 13989 Osób na stronie: 5
 

Adaś. Biuro rachunkowe. Biegły rewident.
Adamczyk J.

 
 
Adaś. Biuro rachunkowe. Biegły rewident.
Adamczyk J.
 
gen. J. Zajączka 15
01-510 Warszawa
Profesja:   rzeczoznawca

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2002 Nr 112 poz. 974 - Zm.: ustawa - Kodeks celny
USTAWA z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny. (Dz. U. z dnia 20 lipca 2002 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 89, poz. 804) w art. 14 wprowadza się następujące zmiany: a)  § 6l i 6ł otrzymują brzmienie: "§ 6l.  W razie wykorzystania udzielonego pozwolenia w...